Menu

Historie

Klubben startes
Union var i de første 50 år af sin tilværelse en Fælledklub med speciel tilknytning til Nordvestkvarteret; ved stiftelsen den 2. juli 1900 fik den navnet N.K.U.B. (Nordvestkvarterets Kristelige Ungdomsforenings Boldklub), og dens formand første var Oscar Bremer. I 1906 meldte klubben sig ind i KBU, i 1910 blev den en slags fællesklub for hele Nørrebros K.F.U.M. og antog navnet “Union”. I 1911 flyttede klubben ind i det af Københavns Kommune opførte klubhus for Fælledklubberne i Københavns Idrætspark.

Mellemkrigstiden
De opnåede spillemæssige resultater var svingende, som de altid vil være i en klubs historie, men tidsrummet ligger nu så langt tilbage, at der ikke vil være nogen mening i at gå i detaljer; oftest kæmpede man mod nedrykningsfare i den række man spillede i, men i 1940 kom der ligesom et vendepunkt; man havde engageret landsholds- og AB spilleren Sigfred Jensen som træner, og holdet vandt B-rækken og rykkede op i den daværende A-række (spillemæssigt svarende til nuværende københavsserie).

Ny turneringsplan
I 1947 indførtes den turneringsplan med inddeling i divisioner, serier og rækker, som vi stort set kører med i dag, og ved indplaceringen fik Union belønning for de pæne resultater, der var opnået siden 1940, Vi blev placeret i Københavnsserien. Ganske vist blev det i første omgang kun til et enkelt års ophold, men i 1949 var vi der igen og klarede os om end med besvær til 1953, hvor vi måtte ned i Mellemrækken og efter 2 års forløb videre til A-rækken.

Flytteplaner
Men hvordan var det i øvrigt gået? I 1949 belønnedes 1. holdet med en 10 dages tur til Sydslesvig som tak for at have kæmpet sig tilbage til Københavnsserien, men skriften var på væggen! Fælledparken var ikke det ideelle sted til at oparbejde en klub – der fandtes ingen mulighed for en ungdomsafdeling, da storklubberne, der omkransede fælleden, tog alt det unge materiale. Man søgte kontakt med Københavns idrætspark om at flytte ind på genforeningspladsen, hvor N.K.U. var placeret. Man enedes om at genoptage det samarbejde, der i sin tid var meget frugtbart for Union. N.K.U.s ledelse og medlemmer trådte i Union fra sæsonen 1950-51, og dette var af stor værdi for ungdomsafdelingen, det kneb mere med værdien for seniorafdelingen, idet det var svært for ynglinge, når de som seniorer skulle flytte til Fælleden og finde sig til rette der – det var ligesom der var to slags spillere i klubben.

Union på Genforeningspladsen
Derfor tog man springet og flyttede i foråret 1955 hele klubben til Genforeningspladsen, hvor Union i L.P. Scheuer fik en leder i klubhuset, som man kendte fra mangeårigt samarbejde, og som har været af uvurdelig betydning for skiftende medlemmer. L.P. Scheuer, blev udnævnt til æresmedlem i 1960; det samme blev Chr. Johansen (Baloo), der døde i november 1963. Baloo var den selvskrevne leder i ungdomsafdelingen, og alle hans drenge vil mindes ham med taknemlighed.

Ved flytningen til Genforeningspladsen fik Union et helt område for sig selv, og tilgangen især af ungdom var så stor, at det kneb med at være der, selvom man indtil Grøndals Centret blev bygget, disponerede over en udmærket bane der. Der har derfor været mere end nok at tage vare på for Svend Boldt, der var klubbens formand ved indflytningen og fremtil 1968. Svend Boldt blev udnævnt til æresmedlem samme år som hans tilbagetrædelse, og især Svend Boldts ihærdige arbejde for at få Brandmarken indhegnet og dermed anvendelig som ungdomsbane samt hans indsats for baneplads på tingbjerg skal nævnes.

Kilde: Boldklubben Unions 75 års jubilæumsblad,

DBU : https://www.dbukoebenhavn.dk/om-os/historie/klubber/u/union/

DDF:https://www.danmarkpaafilm.dk/klip/genforeningspladsen

Luk