Menu

Unions Venner

Unions Venner

 

Nuværende bestyrelse

     
Formand
Henrik Danielsen
Krabbesholmvej 15

 

2700 Brønshøj

hda@sport.dk

T.: 5370 3794

Kasserer
Lars Jeppesen
Nimbusparken 3

 

2000 Frederiksberg

Jeppe.lars@gmail.com

T.: 2621 4024

Sekretær
Paul Lennholm

Hvidkildevej 79

2400 København NV

paul@kabell.dk

T.: 2348 1974

Uddrag af foreningens love

§ 1 Stiftelse og formål
Foreningen er stiftet i forbindelse med Boldklubben Unions 50 års jubilæum i 1950 med formand Ernst Eriksen og Kasserer Bernhard Persson.

Foreningens formål er at medvirke til at sikre Boldklubben Unions fremtid, fortrinsvis ved direkte støtte til aktiviteter i Unions ungdomsafdeling

Til opfyldelse af formålet arrangerer UNIONS VENNER overskudsgivende aktiviteter.

§ 2 Medlemskab
Alle, der vil medvirke til støtte og gavn for Boldklubben Union, kan optages som medlemmer, herunder ikke mindst tidligere og nuværende medlemmer af Boldklubben Union.

Alle kan optages som passive medlemmer. (Bankospillere skal være passive medlemmer)

Gamle spillere/medlemmer, som har været medlemmer fra foreningens start:

1917, Kurt Ljungqvist – 1918, Knud Erik Knudsen – 1920, Henning Ancker

Luk