Menu

GENERALFORSAMLING 2021

image
01. juni 2021 kl. 11:55

Boldklubben Union indkalder til: GENERALFORSAMLING

Mandag den 14. Juni 2021 kl.18.30 i klubhuset (Spisning kl. 18.00)

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab – samt orientering om budget for 2019.
 5. Indkomne forslag.
  1. Afventer
 6. Fastlæggelse af kontingent
  1. Forslag til Kontingent ændring per 1/7 fra Bestyrelsen:
   1. Microunionerne til 275 per kvartal (fra 225)
   2. Ungdom stiger til 375 per kvartal (fra 340 kr.)
 • Senior stiger til 500 per kvartal (450 kr)
 1. Gl. mands stiger til 425 kr. (375 kr.)
 1. På valg:
  1. Kassér (Gert Gade – modtager genvvalg)
  2. Klubhusansvarlig: (Lars Skjoldborg – modtager genvalg)
  3. Ungdomsanvarlig (Vacant)
  4. Repræsentant fra UA (Julius)
  5. Suppleant for Økonomisk ansvarlig (vacant)
  6. Suppleant for Klubhus ansvarlig (Nuværende: Søren P)
  7. Suppleant for Ungdoms ansvarlig. (Nuværende: Peter Holm)
  8. Suppleant for Marketing ansvarlig.( Nuværende: Jesper Søgaard)
  9. Suppleant for Sportslig ansvarlig.(Bestyrelsen indstiller Morten Winberg)
  10. 2 Revisorer
  11. Revisorsuppleant

 

Indkomne lovforslag fra medlemmer skal indsendes skriftligt til formanden eller pr mail (bostenhansen@yahoo.com) senest 8 dage før generalforsamlingen. Andre forslag kan med bestyrelsens sanktion fremsættes senere end dette tidspunkt.

Kl 18.00 bliver der som vanligt serveret mad fra vores nye madkunstner Nicholas. Tilmelding til spisning er en nødvendighed og kan gøres hos Nicholas i klubben eller på telefon: 7199-0668.

HUSK AT EFTERLEVE EVENTUELLE GÆLDENDE CORONAREGLER ved deltagelse.

Svar udbedes på mad senest torsdag den 10. Juni.

På bestyrelsens vegne

Bo Sten Hansen, Formand