Indkaldelse til Generalforsamling 2016

UDE & HJEMME Att: Pia Andreasen Fotograf: Martin Tanggaard NB 2011 - uge 43+44 Nem og billig mad til 4 forside44

Boldklubben Union afholder Generalforsamling onsdag d. 9. marts kl. 19.00 i klubhuset.

Der vil blive serveret stegt flæsk med persillesovs kl. 18.30. Tilmelding sker til John Lynge på tlf.: 30845573

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Ungdomsafd. beretning.

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab – samt orientering om budget for 2015.

5. Indkomne forslag.

A. Afventer

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Valg:

A. Formand (Bo Sten Hansen, modtager genvalg, hvis det ønskes)

B. Sportslig ansvarlig: (Christian Birkmose modtager genvalg)

C. Marketingansvarlig: (Frank Hammerum modtager genvalg)

D. Ungdomsanvarlig (John Emil modtager genvalg)

E. Repræsentant fra UA (Bestyrelsen indstiller Lars Skjoldborg)

F. Suppleant for Økonomisk ansvarlig (Mads Andersen modtager genvalg)

G. Suppleant for Klubhus ansvarlig (Søren P modtager gevalg)

H. Suppleant for Ungdoms ansvarlig. (Peter Holm modtager genvalg)

I. Suppleant for Marketing ansvarlig.(Jesper Søegaard modtager genvalg)

J. Suppleant for Sportslig ansvarlig.( Sta modtager genvalg)

8. Eventuelt.

Indkomne lovforslag fra medlemmer skal indsendes skriftligt til formanden eller pr mail

(bostenhansen@yahoo.com) senest 8 dage før generalforsamlingen. Andre forslag kan med bestyrelsens sanktion fremsættes senere end dette tidspunkt.