Husk generalforsamlingen næste torsdag

Torsdag den 19. marts 2015, kl. 19.30 i klubhuset (Spisning kl. 19.00)

DAGSORDEN:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Ungdomsafd. beretning.
Forelæggelse og godkendelse af regnskab – samt orientering om budget for 2015.
Indkomne forslag.
Afventer
Fastlæggelse af kontingent
Valg:
Kassér (Gert Gade, genvalg modtages)
Klubhusansvarlig: (Klaus Danielsen, genvalg modtages)
Ungdomsanvarlig (Bestyrelsen indstiller John Emil)
Repræsentant fra UA (Bestyrelsen indstiller Lars Skjoldborg)
Suppleant for Økonomisk ansvarlig (Bestyrelsen indstiller Mads Andersen)
Suppleant for Klubhus ansvarlig (Bestyrelsen indstiller Søren P)
Suppleant for Ungdoms ansvarlig. (Bestyrelsen indstiller Peter Holm)
Suppleant for Marketing ansvarlig.(Bestyrelsen indstiller Jesper Søgaard)
Suppleant for Sportslig ansvarlig.(Bestyrelsen indstiller Sta)
2 revisorer
Revisorsuppleant.
Eventuelt.

Indkomne lovforslag fra medlemmer skal indsendes skriftligt til formanden eller pr mail (bostenhansen@yahoo.com) senest 8 dage før generalforsamlingen. Andre forslag kan med bestyrelsens sanktion fremsættes senere end dette tidspunkt.

Kl 19.00 bliver der som vanligt serveret stegt flæsk med persillesovs. Tilmelding til spisning er en nødvendighed og kan gøres til John i klubben eller til Klaus Danielsen (Mobil: 27203197).

Svar udbedes senest tirsdag den 17. marts.

På bestyrelsens vegne

Bo Sten Hansen, Formand