Formandens beretning 2009

Som at vågne op i baronens seng!

Beretning 2009

Bo Sten Hansen, Formand for Boldklubben Union

 

På mange måder har jeg i 2008 følt mig som Jeppe på Bjerget, der lidt fortumlet og lettere fordrukken vågner op i baronens seng. Omgivelserne er for Jeppe betydeligt opgraderet og en følelse af lykke gennemstrømmer hans krop. En af de primære årsager til denne lykkefølelse for mit vedkommende skyldes ikke alkohol, men udspringer af, at vi endelig i august 2008 kunne indvie vores topmoderne og længe ønskede kunstgræsbane. “Union Ground” som den ved en konkurrence er døbt, er hurtigt blevet et kæmpe aktiv, hvilket også afspejler sig i en massiv tilgang af nye medlemmer og en generel rigtig god stemning i klubben.

 

Den flittige læser af de senere års beretninger vil vide, at jeg igen og igen har lovet banens opførelse og i sidste års beretning tilmed gik så langt som direkte at love, at den ville blive anlagt i 2008. Heldigvis kom det til at holde stik, og der kunne skrives en hel beretning om fordelene ved vores nye kunstgræsbane. Jeg vil dog nøjedes med at konstatere, at dette anlæg bliver et kæmpe løft for såvel ungdomsafdelingen som resten af klubbens medlemmer.

 

Ungdomsafdelingen – En rivende flod i rivende udvikling

Ovenstående overskrift er måske en smule søgt, men hvis man skal prøve at beskrive den udvikling, som ungdomsafdelingen har gennemgået de senere år, så er det vist ikke helt forkert at sige, at den har udviklet sig fra være en et lille rindende vandløb til i dag at være en rivende flod i rivende udvikling. Som et godt billede på denne udvikling er vores tilgang af en pigeafdeling. Nærmest fra den ene dag til den anden har Union fået tre pigehold og mere end 40 piger i medlemskartoteket – helt uhørt i positiv forstand, og et kæmpe skulderklap til de frivillige ledere, som i den forbindelse har ligget vandret for at få det til fungere. Som endnu en fjer i hatten, var pigerne også indstillet til årets idrætspris i Brønshøj/Husum, hvor de dog måtte se sig slået på målstregen. Jeg er dog helt sikker på, at vi bestemt ikke har hørt eller set det sidste til vores spirende pigeafdeling. På nuværende tidspunkt har pigerne overtaget det lille dommeromklædningsrum, som kun måler en god håndfuld kvadratmeter og en enkelt bruser. Det er langt fra godt nok, og vi arbejder i klubben på hurtigt at skaffe dem bedre faciliteter.

 

Den rivende udvikling i ungdomsafdelingen kræver fokus på centrale elementer for at få det hele til at fungere, og her er Union i 2008 gået foran i bestræbelserne på at få uddannet alle vores trænere, så vi lever op til de krav, som DBU stiller. Ikke blot giver det anerkendelse ud ad til i det københavnske fodboldmiljø, men det giver også en sikkerhed for, at vi I Union håndtere de unge spillere kompetent og er med til at udvikle fremtidens fodboldspillere på rette vis. Som et bevis på, at der uden for Genforeningspladsen bliver lagt mærke til det hårde arbejde, der lægges for dagen modtog ungdomsformand Brian Molberg ved årets repræsentantskabsmøde i KBU Steen B. Hansens mindepris for sit arbejde i Union.

 

Seniorafdelingen – Nye ansigter, nye vinde

2008 blev for seniorafdelingen et år, hvor de sportslige resultater ikke var helt i top. Det er der ikke nogen grund til at træde mere i. Heldigvis kunne vi konstatere, at året blev sluttet godt af, hvilket giver håb forud for 2009.

 

Derimod vil jeg gerne dvæle et øjeblik ved en anden ting, som jeg har noteret mig i årets løb. Vi er i mine øjne efterhånden i gang med et generationsskifte på de forskellige hold. Dette er ikke en selvfølge, men det er heldigvis lykkedes at tiltrække en række nye ansigter, som med det samme har fanget Unionånden og på den måde er faldet rigtig godt til. Hvis vi for en kort stund skal berøre 2009, så er tilgange blot fortsat og endda så massivt, at minimum to ekstra seniorhold vil blive tilmeldt i foråret. Der er i mine øjne en fantastisk ting, men det stiller også krav til klubben og de nuværende spillere i forhold til  at indføre de nye spiller til Union og den særlige klubånd som hersker. Dette er en opgave som skal prioriteres og bestemt ikke undervurderes.

 

Gl. mandsafdelingen – Det grå guld

“Intet nyt er godt nyt”, “Dem der lever skjult – lever godt”, Begge gode ordsprog, som præcist beskriver vores gl.mandsafdeling. Det er sjældent vi hører noget i bestyrelsen, og når man spørger til, hvordan det går lyder svaret: “Godt, som altid”. Jeg vil ikke lægge skjul, at jeg finder det helt fantastisk, at folk, der har været i klubben gennem mange, mange år stadig finder vej til banerne

 

En løftet pegefinger!

Efter gennemgangen af vores herlige fodboldafdelinger vil jeg dog gerne benytte lejligheden til at løfte en pegefinger. Bekymringen går på folks manglende lyst/vilje/evne til at betale kontingent. Ingen af afdelingerne i klubben kan se sig fri for at have en række dårlige betaler, og som det allerede er meldt ud på hjemmesiden, så vil kontingentbetaling være et prioriteret indsatsområde i 2009.

 

Selvom selve bestyrelsen arbejde bærer lønnen i sig selv, så er det på ingen måde gratis at drive en fodboldklub, og hvis vi skal fortsætte med at tilbyde vores medlemmer kvalificeret træning og tilfredsstillende faciliteter, kræver det, at folk spæder til. Af nye tiltag i år, som forhåbentligt vil forbedre situationen er vores overgang til PBS. Gennem vores nye medlemssystem KlubOffice vil det i 2009 være muligt at tilmelde sig betalingsservice og på den måde sikre sig, at man bidrager til fællesskabet. Mere om det vil følge på hjemmesiden.

 

Tiden går hurtigt i godt selskab!

Bestyrelsen er en velsmurt maskine, der tromler derudaf. Så simpelt kan det siges. For at give et andet billede, så bliver boldene grebet – alle bidrager med det de er bedst til, og så kan man vidst ikke forlange mere. Når jeg hører ude i byen, at formanden skal sørge for det hele, så slår jeg stolt ud med armene og proklamere, at vi har indrettet os anderledes hos os, hvor alle tager fat. Derfor skal der også lyde en tak til alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og andre i klubben, der er med til at skabe de fantastiske rammer, som gør BK Union til en særdeles velfungerende fodboldklub. Og hvis jeg skal bryde mit mantra om “ingen nævnt ingen glemt” så vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Christoffer for hans utrættelige arbejde med hjemmesiden. Christoffer har i fællesskab med en række skribenter vist, at man ved at lave et kvalitetsprodukt kan skabe nogle helt fantastiske resultater Et konkret eksempel på den nye tidsalder har ramt BK Union er vel også, at man i år har skulle tilmelde sig spisningen på webben. Jeg kan varmt anbefale, at man som et minimum går ind på www.bkunion.dk to gange om ugen ? ellers når man ikke at få det hele med.

 

Dette er efterhånden min femte beretning siden min tiltrædelse i efteråret 2004, og jeg må konstatere, at tiden går ekstremt hurtigt i godt selskab. Ikke desto mindre, har det indtil nu været en udfordrende og givende rejse, som på ingen måde har nået sit endemål. Som ovenstående beretning indikere, er jeg umådeligt tilfreds med tingenes tilstand i vores kære gamle klub, og jeg kunne passende stille mig selv det spørgsmål, som Jeppe på Bjerget stillede sig selv, da han vågnede op i Baronens seng: “Drømmer jeg, eller er jeg i live?”. Heldigvis er jeg tem’lig sikker på, at jeg ikke vågner op i morgen med tømmermænd og alting blot er som før ? BK Union går styrket ind i årene, der kommer, og vi er allerede i gang med at sætte os nye mål.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*