Formandens beretning 2008

Det går sgu’ meget godt i BK Union!

Beretning 2010

Bo Sten Hansen, Formand for Boldklubben Union

Egentlig tror jeg, det er sjældent, at der bliver bandet i en beretning og da slet ikke i overskriften. Ikke desto mindre er ovenstående et godt udtryk for, hvordan det gik i 2007 i BK Union. Alt har på en eller anden måde flasket sig i årets løb, både hvad angår det sportslige, men så sandelig også det organisatoriske. Jeg håber, du har tid til at læse med.

Bane 3 – vindsteg og luftfrikadeller?
Da jeg skulle holde min første formandsberetning i det tidlige forår i 2005, handlede et af punkterne om anlæggelsen af bane 3 ved siden af Grøndalscentret. Da jeg året efter igen skulle holde beretning, var bane 3 igen inviteret indenfor i beretningen, og så sent som til den pragtfulde afslutningsfest i november stod jeg og underholdt med de første skitser af kunstgræsbanen.

Konklusionen er, at der sjældent har været kogt så meget suppe på en gammel høne, som det er tilfældet med Bane 3, og desværre med samme triste resultat. Først var det politikkerne, der ikke kunne tage sig sammen og bevillige penge, dernæst var det Danmarks Naturfredningsforening, der pludselig have en holdning til parkeringspladsen ved Grøndalscentret. Alt sammen medvirkende til at mine forudsigelser gentagne gange blev gjort til skamme.

Men nu skulle den være godt nok! Ja, jeg kender godt historien om Peter og Ulven, men for at blive i det gastronomiske hjørne, så er der så afgjort kommet mere på kød på historien: 2008 bliver året, hvor bane 3 bliver anlagt!

Mange vil sikkert tænke, hvordan jeg tør give mig af sted med sådan en forudsigelse, når nu de seneste år har vist det stik modsatte. Forklaringen er meget enkel: Jeg er ganske simpelt nødt til at tro på det, ellers ville jeg ikke kunne holde fanen højt. Det, der er med til at bestyrke troen er, at banen nu ikke blot er vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation, nu har selv fredningsmyndighederne nikket til projektet, og derfor bør projektlederne i Københavns Kommune kunne gå videre med den tekniske del af sagen.

I disse globalt opvarmede tider kan man naturligvis ikke gardere sig mod en helårs monsunregn i Nordvest, men skulle den udeblive, så er jeg sikker på, at vi har en ekstra bane i efteråret 2008. Hvad den så kommer til at betyde for BK Union, er en helt anden historie, som jeg vender tilbage til på et senere tidspunkt.

Det sportslige – Rutine fornægter sig aldrig!
2007 blev året, hvor BK Union igen fik to hold i serie 1. Det skyldes, at 2. senior gennem hele sæsonen viste godt spil og støvsugede deres række for point. Opskriften, ja den skal i mine øjne findes i et rutineret hold krydret med den særlige Unionånd (endnu et gastronomisk billedesprog!). Hvad angår rutinen, så taler tallene for sig selv. Det var ikke sjældent, at gennemsnitsalderen var over 30, når de startende 11 løb på banen til endnu en sejr. Den særlige Unionånd er lidt mere kompliceret at få nedfældet på skrift. Den kan ikke rigtig beskrives, men skal opleves. Jeg havde selv fornøjelsen af at spille med et par kampe, og her kunne jeg med det samme fornemme, at stemningen på holdet var helt i top.

1. senior have op til sæsonen fået ny træner i form af Jan Leisten. Jan kom fra HIK, hvor han gennem en årrække havde trænet deres andethold. Da vi først var kommet over den værste vintertræning, var det tydeligt, at truppen var stærk samtidig med, at flere nye ansigter var dukket op. Det startede også godt, og i begyndelsen af sæsonen lå holdet helt i toppen af rækken og spillede en gang god seværdig fodbold. Desværre tabte holdet pusten, og en kedelig stime uden sejre betød, at holdet faldt tilbage til midt i tabellen. Dette blev også slutresultatet for sæsonen 2007. Spillet var til mere, men desværre ikke over en hel sæson. Jan valgte efter sæsonen at takke af for denne gang. Herfra skal lyde en stor tak for hans indsats. Det er helt sikkert, at Jan gav et frisk pust og har været med til at igangsætte det generationsskifte, som 1. senior vil gennemgå de næste par år. Jeg vil personligt ikke lægge skjul på, at jeg holder meget af Jan som både menneske og træner, og jeg ønsker ham alt mulig held og lykke fremover.

De næste år kan det blive lidt sværere at komme i Københavnsserien (KS), hvor jeg som minimum mener, at vi hører til. Det skyldes, at DBUs repræsentantskab har besluttet at vende turneringen og i samme moment afskaffe Kvalifikationsrækken allerede med virkning fra efteråret 2008. Hvad det i praksis kommer til at betyde, er endnu ikke helt klart, men man skal ikke være raketfysiker for at forudsige, at niveauet bliver hævet i KS. Som minimum vil det yderligere betyde, at antallet af hold i KS bliver forøget, som følge af nedrykninger fra Kvalrækken og Danmarksserien.

Jeg skylder også at komme en tur rundt om vores 3. senior. Resultatmæssigt var året præget af en række svingende resultater, men afslutningen på sæsonen gav bestemt antydninger af, at 2008 bliver året, hvor holdet endelig skal indfri forventningerne og rykke op i serie 3. Der er efterhånden ved at være bygget en solid stamme op omkring holdet – ikke mindst takket være Monners utrættelige indsats.

Damesenior måtte i 2007 desværre lide den tort at blive tvangsnedrykket fra KS til serie 1. Denne gang var det ikke anvendelsen af en ulovlig islandsk spiller, der gjorde udslaget, men desværre nogle regler om afbud til kampe, som vi i Union havde misforstået. Reglen hedder, at man ikke må melde afbud til 3 kampe på en sæson, herunder er også inkluderet pokalkampe. Desværre var holdet ikke klar over, at pokalkampe talte med, og da man meldte fra til en pokalkamp i efteråret faldt hammeren. Jeg både tror og håber på, at nedrykningen i 2008 kan blive udskiftet med endnu en oprykning, men det kræver naturligvis at holdet deltager i alle kampe i 2008.

I den ældre del af vores klub, bedre kendt som “Gammelmandsafdelingen”, var det de to 7-mands veteran hold, der stjal overskrifterne ved at vinde deres respektive rækker suverænt. Herudover var det en sæson på det jævne, hvor både Old Boys- og 11-mands veteranholdet placerede sig i midten af deres respektive rækker. Begge Mastershold lagde sig i den lidt tungere ende af tabellen. Det er dog ikke mit indtryk, at humøret er blevet dårligere af den grund, og hvorfor skulle det også det, 3. halvleg bliver stadig “spillet” på behørig vis.

Organisationen – Styrket ud af et år fyldt med omvæltninger
Bestyrelsen og klubbens organisation har i 2007 kørt som en smurt maskine – både i bestyrelseslokalet og i rollen som bl.a. medarrangør af det årlige Kræmmermarked på Bellahøj.

Ungdomsafdelingen bliver behandlet mere nærgående af den nye ungdomsformand Brian Molberg, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke det gamle udvalg, som i løbet af 4-5 år har formået at bygge en afdeling op fra grunden til det niveau, hvor vi er i dag. Jeg vil også samtidig byde Brian velkommen. Han har allerede vist sig som en visionær ungdomsformand, der også har format til at føre tankerne ud i livet. En sjældent set, men rigtig god kombination, som er hjertens velkommen i BK Union!

Bestyrelsen kom som tidligere nævnt godt ud af 2007. Effektive møder, hvor der efterfølgende er blevet taget hånd om beslutningerne. Jeg har gentagne gange, sagt, at jeg aldrig kunne finde på at påtage mig hvervet som formand, hvis ikke det var fordi, at jeg vidste, at jeg har verdens bedste bestyrelse. Når der bliver kastet en opgave i luften, så bliver den altid grebet. Tak for det!

Kræmmermarkedet og Skøjtebanen er to givtige forretninger for BK Union, men alting har en pris.  Også i år er der blevet trukket hårde veksler på de frivillige folk, som bruger deres tid på klubbens forpligtelser både i forhold til det årlige Kræmmermarked og Skøjtebanen. Status er på nuværende tidspunkt, at kræmmermarkedet blev en succes, og Stig Møllers tilbagevenden til vores telt betød tilmed at vores ølsalg var ganske hæderligt. På samme måde ser skøjtebanen også ud til at give et afkast til klubben, som kan deles ud til både senior og ungdomsafdelingen. Lad os fokusere på det positive, vi kan alligevel hverken gøre fra eller til for at få bedre baneforhold i opstartsfasen.

Hjemmesiden kører igen for fuld udblæsning. Efter en lidt træg periode i starten af året, er hjemmesiden omsidder kommet op at køre igen. Vi har lagt siden over på DBUs platform. Det betyder, at vi har langt bedre mulighed for at få flere til at fylde på. Begrebet “minUnion” side, vil blive præsenteret, således at hvert hold i Union har mulighed for at råde over deres egen side, med billeder og kampreferater. Kun fantasien sætter grænser i den forbindelse. Denne forvandling af vores hjemmeside er naturligvis ikke kommet ud af den blå luft. Takket være et solidt stykke arbejde af Brian er det lykkedes at komme i gang, og herefter har Christoffer kendt som “Lillebror” ført depechen videre. Vi er kun lige startet, men hjemmesiden må igen betragtes som en virtuel fæstning på internettet. Det bør være ethvert medlems pligt at gå ind på hjemmesiden mindst en gang om ugen, og skal den gode historie fortælles så tøv ikke med at få den lagt på hjemmesiden.

Endeligt vil jeg lige dvæle ved endnu en nyskabelse i vores lille klub. I efteråret har bestyrelsen, med Brian som primus motor, forhandlet med diverse leverandører om tøj til hele klubben. Valget faldt på Nike, som de næste to år skal levere tøj til alle hold, trænere og ledere i klubben. Som en lille nyskabelse har vi også valgt at lade et broderet klublogo pryde brystet på alle bluserne – jo der sker ting og sager i vores lille klub.

Jeg vil slutte der, hvor jeg startede (igen i år), nemlig ved bane 3. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bane 3 var et af mine store mål, da jeg blev valgt til formand i 2004. Men lad os nu lege med tanken om, at bane 3 er anlagt med udgangen af dette år, hvad så? Skal vi så bare læne os tilbage og nyde tilværelsen og vores tre baner – Aldrig i livet! Enhver organisation har brug for både nogle kort- og langsigtede mål, og næste bjerg, der skal bestiges, er en udbygning af vores klubhusfaciliteter. I bestyrelsen er vi allerede gået i gang med at drøfte næste skridt, så det kommer I naturligvis til at høre mere om på www.bkunion.dk.

Når de sidste linier nærmer sig i mine beretninger bliver jeg altid grebet af en særlig højtidelig men rigtig, rigtig god følelse af tingenes tilstand i BK Union. Måske jeg næste år skal bruge overskriften: Det går pisse godt i BK Union!

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*